ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเเฮ้ว

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายวิทยา วงค์ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ให้การต้อนรับนางรัชนี พูลสวัสดิ์…

ร่วมกิจกรรม “เกี่ยวข้าววันพ่อ” ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายวิทยา วงค์ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เข้าร่วมกิจกรรม "เกี่ยวข้าววันพ่อ"…

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นางนิรัชรา ธุระกิจ ประธานสภา อบต.บ่อแฮ้ว เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

ประมวลจริยธรรม

รายงานการประชุมสภา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลจริยธรรม

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คลิปน่าสนใจของ อบต.

รายงานสถิติ

การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์