ที่อยุ่/เบอร์โทร/แผนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

เลขที่ 334 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง ประเทศไทย 52100
054-226115 แฟกซ์ 054-226115 ต่อ 26

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

เว็บไซต์ : http://bohae.go.th/

Email : boheao.sao@gmail.com