แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และ อบต.บ่อแฮ้วจะดำเนินการให้ท่านโดยเร็วต่อไป

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ