ข้อมูลตามหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 “สร้างโอกาส สร้างรายได้ เเก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ”

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 "สร้างโอกาส สร้างรายได้ เเก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ" -…

การแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 นายวิทยา วงค์ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานขาไถ…

ประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายถาวร ธนาสุขอนันต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ…

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง​ และผู้อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่​ 6​ มิถุนายน​ 2567​ นายวิทยา​ วงค์ชมภู​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว​…

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 นางนิรัชรา ธุระกิจ ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่…

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ชิม ช้อป ใช้ ของดี วิถีชุมชน “ตลาดชุมชน บ้านป่าเหียง”

วันที่ 7 เมษายน 2567 นายวิทยา วงค์ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เป็นประธานเปิดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน…