สถานที่ท่องเที่ยว

 

สวนสาธารณะหนองกระทิง

พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ พักผ่อนหย่อนใจใกล้ตัวเมือง สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ทั้งชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงาม มาเดินกาดนั่งก้อม มีร้านอาหารและเครื่องดื่มบริการ

ลำปางรักษ์สมุนไพร

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 177 หมู่ 12 บ้านเขลางค์ทอง ถ.คันเหมือง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

โทรศัพท์/Tel. : 054-313128, 054-350787, 054-313918
โทรสาร/Fax. : 054-313128