ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีอายุเกินกว่า 50 ปี รวมทั้งผู้มีความบกพร่องการมองเห็น มารับบริการตรวจเเละคัดครองดวงตา “เกี่ยวกับโรคต้อกระจกเเละโรคต้อชนิดต่างๆ”

📣ประชาสัมพันธ์📣
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเเฮ้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีอายุเกินกว่า 50 ปี
รวมทั้งผู้มีความบกพร่องการมองเห็น 👀
มารับบริการตรวจเเละคัดครองดวงตา
“เกี่ยวกับโรคต้อกระจกเเละโรคต้อชนิดต่างๆ”
🎉 การตรวจติดตามเเละคัดกรองไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ🎉
📌ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567
📌เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 บ้านท่าล้อ
📌เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.17 บ้านพรประสิทธิ์ (หลังใหม่)