ประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายถาวร ธนาสุขอนันต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ได้อนุมัติจำนวน 3 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 35,140 บาท