ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 นางนิรัชรา ธุระกิจ ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมี นายวิทยา วงค์ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ในนามคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อบต. ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการทุกกอง เข้าร่วมประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว