งานสืบสานประเพณีสงกรานต์เเละสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 14 เมษายน 2567 นายวิทยา วงค์ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์เเละสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด.อบต. ข้าราชการ พนักงานฯ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.และประชาชน ณ วัดท่าขัว ต.บ่อเเฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง