กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา บ้านฮ่องกอก
สถานที่ตั้ง : 49/3 หมู่ 7 บ้านฮ่องกอก ถนนห้วยเป้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณทองอิน ทิพย์ปลโทรศัพท์ : 054 230751, 08 1473 5947 
e-mail : darunee608@hotmail.com
 
 
 
   
   
   
  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
  สถานที่ตั้ง : 597 หมู่ 15 บ้านคงสันเงิน ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณศรี ชัยสุวรรณ โทรศัพท์ :054 221500 , 086 9176049 
 
 
   
 
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
  สถานที่ตั้ง : 712 หมู่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางประนอม ล่องชูผล โทรศัพท์ :0-5431-2985, 08-6194-0904 
 
   
   
 
   
   
 
กลุ่มดินสวย
  สถานที่ตั้ง : 11 พรประสิทธิ์ หมู่ 17 พระเจ้าทันใจ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางพรรณี ใจวัน โทรศัพท์ : 08-9758-6752 
 
  e-mail : phanee_ j @hotmail.com
   
 
   
   
   
  กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษสา
  สถานที่ตั้ง : 399/1 น้ำโท้ง หมู่ 5 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 
  ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางสุภาภรณ์ สีทิ
  โทรศัพท์ : 08-7178-1016 
   
   
  กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษสาท่าล้อ
  สถานที่ตั้ง : 362 หมู่ 9 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52120 
  ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : ธัญญาทิพย์ ปาโกวง
  โทรศัพท์ : 053 230993, 089 7574624 
   
   
  กลุ่มอาชีพหัตถกรรมกระดาษสา
  สถานที่ตั้ง : 90/4 หมู่ 13 บ้านกล้วยไม้ ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 
 
  ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณจำรัส จรกา
  โทรศัพท์ : 054 230873, 086 329 5498 
  e-mail : pindahh@ hotmail.com
     
  ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง
  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 177 หมู่12 ถนนคันเหมือง บ้านเขลางค์ทอง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 
  ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายมานพ ประโลมรัม
  โทรศัพท์ : 054 313128 , 313918 , 350787 
  e-mail : herblpg@herblpg.com
   
     
     
document